Elektronisko kanālu izmantošana | Luminor
Elektronisko kanālu izmantošana
PAKALPOJUMSCENA
INTERNETBANKAS IZMANTOŠANA
Reģistrēšana un apkalpošanaBez maksas
IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA
Pieslēgšana:
- Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei kontamEUR 18,00*
Kodu kalkulatora Digipass 270 atkārtota pieslēgšana nozaudēšanas gadījumāEUR 10,00
Kodu kalkulatora atbloķēšana filiālēEUR 2,00
Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana, ja kodu kalkulators bojāts tehnisku iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža)Bez maksas
Internetbankas (Nordea) apkalpošanas maksa mēnesī, ja komisijas maksa par iekšbankas, Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumiem netiek iekasēta (izņemot iekšzemes maksājumus uz kontu, kura numurā ir burti “RIKO**(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx))**, *** EUR 2,00

* Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei NDEA kontam (konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)): Bez maksas.
** Abonēšanas maksa neparedz komisijas maksas atcelšanu par ERRA un Regulārajiem maksājumiem.
*** Šim pakalpojumam nav iespējams pieteikties no 2014. gada 01. jūlija.