Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts | Luminor
Kredīta vai tā palielinājuma noformēšana
PAKALPOJUMSCENA
Hipotekārā* kredīta vai tā palielinājuma noformēšana1% no kredīta vai papildu izsniedzamās summas, min. EUR 200,00
Hipotekārā* kredīta noformēšana, pārceļot saistības no citas bankasBez maksas
Privātā** kredīta vai tā palielinājuma noformēšana 1,5% no kredīta vai papildu izsniedzamās summas, min. EUR 250,00
Privātā** kredīta noformēšana, pārceļot saistības no citas bankasBez maksas

* Kredīts fiziskajām personām nekustamā īpašuma iegādei, remontam, rekonstrukcijai, celtniecībai.
** Kredīts fiziskajām personām patēriņa vajadzībām (nodrošināts ar ķīlu uz nekustamo īpašumu).

Izmaiņu noformēšana kreditēšanas darījuma dokumentos
PAKALPOJUMSCENA
Ikmēneša kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa; Pieteikuma kredītbrīvdienām apstrāde; Kredīta atmaksas konta maiņa; Kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšanaEUR 35,00
Citas izmaiņas līguma nosacījumos*0,5% no neatmaksātās kredīta summas**, min. EUR 200,00
Nestandarta dokumentu noformēšana un/vai saskaņošanaEUR 90,00 par katru dokumentu / līguma veidu
Kredīta summas pārskaitīšana saskaņā ar pirkuma līguma vai darījuma konta līguma noteikumiemSaskaņā ar Cenrāža nodaļu „Maksājumi”, piemērojot filiālē veiktam maksājumam noteikto cenu
Bankas piekrišanas izsniegšana darbībām ar Bankai ieķīlāto īpašumuEUR 35,00
Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšanaEUR 50,00
Maksa par Bankā noformētas apdrošināšanas polises anulēšanuEUR 35,00

* Piemēram, kredīta valūtas maiņa, atmaksas grafika izmaiņu noformēšana, nodrošinājuma sastāvā, procentu likmes maiņa, izsniegšanas nosacījumu maiņa, saistību pārjaunošana u.c.
** Komisija par kredīta valūtas maiņu no CHF uz EUR - EUR 150,00

Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana
PAKALPOJUMSCENA
Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana*Tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana**Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā - līdz EUR 140 000,00 - EUR 70,00, virs EUR 140 000,00 - tiek noteikta individuāli
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana***Kredīta summām līdz: EUR 140 000,00 - EUR 70,00 par katru reizi; Virs EUR 140 000.00 - tiek noteikta individuāli

* Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana ietver sevī nodrošinājuma noformēšanas un/vai uzraudzības pakalpojumus (vērtēšana, pirkuma līguma sastādīšana, notāra, kurjera pakalpojumi, apdrošināšanas noformēšana, finansējuma izlietojuma uzraudzība).
** Komisijas maksa maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas; Komisijas maksa attiecas uz gadījumiem, kad Klients izvēlas saņemt Bankas speciālista sniegtos pakalpojumus.
*** Komisijas maksa tiek piemērota par katru apsekojuma reizi un maksājama pie kredīta pirmreizējās izsniegšanas; Komisijas maksa attiecas uz gadījumiem, kad Klients izvēlas saņemt Bankas speciālista sniegtos pakalpojumus.

Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana, slēdzot darījumu ar citu kreditoru:
PAKALPOJUMSCENA
- kredītsaistību refinansēšanas pie cita kreditora gadījumāEUR 400,00
- kredītsaistību refinansēšanas pie kreditora, kas pievienojies “Līgumam par kredītiestāžu sadarbību standarta pārkreditēšanas gadījumā”, un kas minēts Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā www.lka.org.lv.EUR 150,00
- ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumāEUR 150,00