Overdrafts | Luminor
Overdrafts
PAKALPOJUMSCENA
Overdrafta procentu likme, gadā21% gadā
Limita pārsniegšanas līgumsods, gadā36% gadā
Maksa par aizdevuma un dokumentu noformēšanu2% no piešķirtā Overdrafta summas
Maksa par līguma grozījumiemEUR 25,00