Overdrafts pret indeksiem piesaistīto obligāciju ķīlu (Jauni Kredīti netiek izsniegti) | Luminor
Overdrafts pret indeksiem piesaistīto obligāciju ķīlu (Jauni Kredīti netiek izsniegti)
PAKALPOJUMSCENA
Maksa par līguma grozījumiem1% no piešķirtā Overdrafta summas palielinājuma, min. EUR 50,00
Procentu likme par Overdrafta summas pārsniegšanu Overdrafta kontā36% gadā