Kredītlīnija | Luminor
Kredītlīnija
PAKALPOJUMSCENA
Kredītlīnijas apkalpošana un noformēšanasākot ar 1% no kredīta summas, min. EUR 200,00 (piesakoties pieteikumu portālā - no 1% no summas, min. EUR 150,00)
Grozījumu kredītlīnijas līgumā noformēšana (tai skaitā izmaiņas atmaksas grafikā)sākot ar 0,5% no limita, min. EUR 150,00
Kredītsaistību refinansēšana pie cita kreditora (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)sākot ar 2% gadā no saistību apmēra, min. EUR 500,00
Komercķīlas pieteikuma iesniegšana un parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu komercķīlas devēja vārdā (ja komercķīlas devējam nav droša elektroniskā paraksta)EUR 45,00
Dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā klienta vietāEUR 70,00
Bankas piekrišanas izsniegšana*Pēc vienošanās, min. EUR 45,00

Komisijas maksas korporatīvajiem klientiem tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Klientu un Banku.

* Ja Bankas piekrišana ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.