Luminor Līzings SIA pakalpojumu cenrādis (Nordea) | Luminor
Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Līzinga pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Saistību maksaLīdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165,00 *pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min., EUR 130,00
Papildus komisijas maksa juridiskām personām par līgumu dokumentu sagatavošanu 2 valodās (latviešu un angļu)EUR 121,00
Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumāEUR 170,00
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību*1,5% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 60,50
Grozījumi līzinga līgumāEUR 121,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
* Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings līguma pārtraukšanas brīdī.

Citi Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Nomas Maksājuma rēķins, nosūtot pa pastuEUR 1,82
CSDD komisijas maksa *Līdz EUR 12,00
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīvaEUR 5,00 par katru lapu
Izziņas sagatavošana par līzinga saistībām (Par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanās aktu saskaņošana utml.)EUR 15,00
Izziņu un pilnvaru sagatavošana EUR 25,00
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc līzinga ņēmēja lūgumaLīdz EUR 50,00
Pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošanaEUR 15,00
Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumuSaskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi
Apakšnomu vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšanaEUR 60,50
Piekrišanas izsniegšana par gāzes iekārtas uzstādīšanu Līzinga ObjektamEUR 20,00
Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)EUR 30,00
Pilnvaras pārbaudeEUR 15,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
*Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem

Faktoringa pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA (cenas ir norādītas bez PVN)
Faktoringa pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Faktoringa līguma noformēšanaLīdz 1,5% no faktoringa limita (min. EUR 350,00)
Komisijas maksa par rēķinu apstrādiLīdz 1,0% no rēķina summas (min. EUR 1,00)
Faktoringa limita palielināšana / limita pagarināšanaLīdz 1,5% no palielināta limita / pagarinātā limita (min. EUR 150,00)
Līguma noteikumu maiņaEUR 75,00
Pircēja limita izskatīšana (bez kredītapdrošināšanas)EUR 30,00 (par katru Pircēju)
Pircēja limita izskatīšana (ar kredītapdrošināšanu)EUR 40,00 (par katru Pircēju no Eiropas) EUR 50,00 (par katru Pircēju ārpus Eiropas)
Ikgadējā maksa par Pircēja kredītapdrošināšanas limitu (sākot ar otro gadu)EUR 30,00 (par katru Pircēju)
Pircēja kredītapdrošināšanas limita palielināšanaEUR 20,00 (par katru Pircēju)
Rēķinu sagatavošana un nosūtīšana pa pastuEUR 1,50
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīvaEUR 1,50 (par katru lapu)
Izziņas sagatavošana par Faktoringa saistībām par līgumu, samaksātiem procentiem, parādiem, salīdzināšanās akti utml.EUR 7,50
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc Pārdevēja lūgumaLīdz EUR 30,00