Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā

Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā

Ekonomistu prognozes darba algu jautājumā šogad bijušas īpaši pozitīvas, paredzot aptuveni 7-8% kāpumu un radot cerīgu nākotnes skatu ikvienam nodarbinātajam. To apliecina arī uzņēmēju noskaņojums – Luminor bankas aptaujā atklāts, ka katrs trešais Latvijas mazais un vidējais uzņēmums šogad plāno palielināt darbinieku algas*. Tāpat gan Latvijas, gan pārējo Baltijas valstu uzņēmumi šogad uzmanību pievērš arī darbinieku apmācībām un jaunu darbinieku meklējumiem, lai uzlabotu uzņēmuma produktivitāti un turpinātu izaugsmi.

“Latvijas ekonomikai atjaunojoties, ar darbiniekiem saistītie jautājumi kļūst par vienu no galvenajām Latvijas uzņēmumu prioritātēm. No tiem Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas šogad paredzējuši paplašināties, 29% norādījuši, ka plāno pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Tas gan, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, ir zemākais rādītājs – Igaunijā jaunus darbiniekus plāno pieņemt 31% no paplašināšanu plānojošiem uzņēmumiem, bet Lietuvā visvairāk – 40% uzņēmumu. Tāpat uzņēmumu aptauja atklāj, ka uzņēmumi domā ne tikai par jaunu darbinieku meklējumiem, bet arī esošo darbinieku labklājību, saprotot, ka labi apmācīti un apmierināti darbinieki var rezultēties arī ar augstāku klientu apmierinātību – ieguvēji ir visi,” aptaujas datus komentē Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.

Izvērtējot virzienus, kuros ieguldīt brīvos līdzekļus, mazie un vidējie uzņēmēji visbiežāk izcēluši darbinieku algu palielināšanu – šādu atbildi norādīja 30% Latvijas, 36% Lietuvas un 44% Igaunijas aptaujātie. Tas saskan ar ekonomistu prognozēm, kurās šogad tika izcelts ievērojams darba algu kāpums aptuveni 7-8% apmērā. Tas ir labs signāls ikvienam nodarbinātajam – pēc pēdējo gadu izaicinošajiem ekonomiskajiem apstākļiem šis beidzot varētu kļūt par pakāpeniskas atveseļošanās gadu, lēnām virzoties pozitīvā virzienā. “Paaugstinot algas atbilstoši darba tirgus tendencēm un pastāvīgi uzlabojot darba vidi un apstākļus, uzņēmumi varēs ne tikai vieglāk noturēt esošos darbiniekus, kuri ir uzkrājuši pieredzi, bet arī būs lielākas iespējas piesaistīt jaunus talantus un nodrošināt, ka, attīstoties un pieaugot preču, pakalpojumu pieprasījumam, komandā netrūks kompetents darbaspēks,“ papildina Kerli Vares.

Ieguldījumi apmācībās un tehnoloģijās iet roku rokā

Interesanti, ka visās Baltijas valstīs vienlīdz svarīgas šogad ir darbinieku apmācības – tajās brīvos līdzekļus plāno ieguldīt katrs piektais mazais un vidējais uzņēmums Baltijā. Vienlaikus katrs piektais jeb 20% Latvijas MVU savus brīvos līdzekļus plāno investēt inovācijās un jaunās tehnoloģijās.

“Regulāras darbinieku apmācības ir svarīga uzņēmuma kultūras sastāvdaļa, kas reizē ar ieguldījumiem tehnoloģijās var palielināt uzņēmuma efektivitāti. Redzam, ka mazie uzņēmumi saprot, ka, attīstoties tehnoloģijām, arī darbiniekiem ir nepieciešamas papildu kompetences, lai gūtu jaunas zināšanas un maksimāli spētu izmantot inovāciju piedāvātās iespējas. Tāpat dažādas mūsdienīgas, aktuālas un darbinieku vēlmēm pielāgotas apmācību programmas var uzlabot viņu vispārējo apmierinātību ar darbavietu, jo parāda darba devēja rūpes par kolektīvu,” papildina Kerli Vares.

*Luminor bankas aptauja veikta 2024. gada maijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 750 mazos un vidējos uzņēmumus Baltijā, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 249 cilvēkus.

Papildu informācija: Inese Kronberga