Luminor Līzings SIA noteikumi

Latviešu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 23.03.2022.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 23.03.2022.
Latviešu/angļu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 23.03.2022.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 23.03.2022.

Luminor Līzings SIA prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai

Luminor Link

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):

 Luminor Link specifikācija

Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi un risku segumi kredītkartēm

 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Spēkā no 01.01.2024.
 Luminor Black
 Luminor Infinite
 Luminor Business kredītkarte
 Apdrošināšana pret kaulu lūzumiem / ieplīsumiem

Kā rīkoties, ja noticis gadījums

Šobrīd jebkurš negadījums Ukrainas teritorijā tiek uzskatīts par neapdrošināmu. Pašlaik, ņemot vērā Ukrainā pasludināto karu, apdrošināšanas segums Ukrainas teritorijā nav spēkā. Visās pārējās teritorijās apdrošināšanas segums ir spēkā saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Drošība+ pakalpojuma apdrošināšanas noteikumi
Dzīvības apdrošināšana
Faktorings
Īpašuma apdrošināšana

Apdrošināšanas prasības (dzīvojamie īpašumi)
Apdrošināšanas prasības (komercīpašums)​

 Apdrošināšanas starpniecība
 AAS BALTA apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr.04 
 AAS BALTA Fizisko personu pamata risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.1202.304, spēkā no 04.02.2021.
 AAS BALTA Fizisko personu paplašināto risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.1202.404, spēkā no 04.02.2021.
 AAS BALTA Fizisko personu visu risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi Nr. 1202.504, spēkā no 04.02.2021.
 AAS BALTA palīdzība mājās
 AAS BALTA Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. 4305.02
 AAS BALTA Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 5202.03
 AAS BALTA Fizisko personu elektronisko risku apdrošināšanas noteikumi
 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Luminor AAS “Balta” fizisko personu pamata risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.305, spēkā no 16.04.2024.
 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Luminor AAS “Balta” fizisko personu paplašināto risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.405, spēkā no 16.04.2024.
 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Luminor AAS “Balta” fizisko personu visu risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.505, spēkā no 16.04.2024.
 Luminor AAS “Balta” fizisko personu pamata risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.305, spēkā no 17.01.2023.
 Luminor AAS “Balta” fizisko personu paplašināto risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.405, spēkā no 17.01.2023.
 Luminor AAS “Balta” fizisko personu visu risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.505, spēkā no 17.01.2023.

Sūdzību un atsauksmju izskatīšana

Līzinga apdrošināšana

Apdrošināšanas prasības (transportlīdzekļi un iekārtas)
Sūdzību un atsauksmju izskatīšana

AAS “BTA Baltic Insurance Company”
 OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
 KASKO apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
 KASKO apdrošināšanas produkta Standard un Premium paku salīdzinājums (spēkā no 02.10.2023.)
 KASKO apdrošināšanas produkta Standard un Premium paku salīdzinājums (pie Toyota un Lexus automašīnu specializētajiem dīleriem)
 KASKO apdrošināšanas noteikumi Nr.4F6 
 Pakalpojuma “Palīdzība uz ceļa” apdrošināšanas noteikumi Nr.4F6 (pielikums) 
 Transportlīdzekļu vadītāju un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr.8A 
 Transportlīdzekļu vadītāju un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
 Spectehnikas apdrošināšanas produkta Standard un Premium paku salīdzinājums
 Spectehnikas apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
 Spectehnikas apdrošināšanas noteikumi Nr. 09.SP1 

AAS “BALTA”
 Apdrošināšanas starpniecība
 AAS “BALTA” Sauszemes transporta pamata risku apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.2101.303
 AAS “BALTA” Sauszemes transporta paplašināto risku apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.2101.403
 AAS “BALTA” Sauszemes transporta visu risku apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.2101.503
 Pielikums AAS "BALTA" Sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumiem (auto aizvietošana)
 Pielikums AAS "BALTA" Sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumiem (palīdzība uz ceļa)
 Pielikums AAS "BALTA" Sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumiem (palīdzība uz ceļa+)
 AAS “BALTA” lietošanas pārtraukšanas apdrošināšanas noteikumi Nr.2101.00.302
 Instrukcija automašīnas fotogrāfiju iesniegšanai
 Apdrošināšanas informācijas dokuments - KASKO pamata riski
 Apdrošināšanas informācijas dokuments - KASKO paplašinātie riski
 Apdrošināšanas informācijas dokuments - KASKO visi riski

Kredītmaksājumu apdrošināšana
Arhīvs

 Luminor Vispārējie darījumu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2020.
 Luminor Vispārējie darījumu noteikumi spēkā līdz 01.01.2019.
 Kontu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2020. 
 Kontu noteikumi spēkā līdz 14.08.2019
 Kontu noteikumi spēkā līdz 01.01.2019.
 Noguldījumu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2020.
 Attālinātās pieejas līdzekļu noteikumi spēkā līdz 01.01.2019.

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Vispārējie darījumu noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 24.05.2018. 
 Spēkā līdz 30.09.2017. 
 Spēkā līdz 25.06.2015.
 Spēkā līdz 19.08.2014.

Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 24.05.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 02.12.2015.
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 24.05.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017. 
 Spēkā līdz 31.01.2016.
 Spēkā līdz 25.06.2015.
 Spēkā līdz 22.02.2015. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Finanšu instrumentu kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Spēkā līdz 15.11.2020.  
 Spēkā līdz 01.10.2019.
 Spēkā līdz 01.01.2019. 
 Spēkā līdz 24.05.2018. 
 Spēkā līdz 01.10.2017. 

Maksājumu noteikumi​
 Spēkā līdz 12.05.2024.
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 25.06.2015. 
 Spēkā līdz 31.12.2014. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Spēkā līdz 14.08.2019 
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 05.24.2018.
 Spēkā līdz 02.05.2017. 
 Spēkā līdz 12.11.2017.
 Spēkā līdz 01.10.2017. 
 Spēkā līdz 30.01.2016.

Automātiskās rēķinu apmaksas noteikumi
 Spēkā līdz 31.12.2014. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi​
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 05.24.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 25.06.2015.

Karšu pieņemšanas noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Pielikums - Starpbanku komisijas maksu un Maksājumu karšu organizāciju noteikto komisijas maksu prognozētais apmērs, spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 24.05.2017.
 Spēkā līdz 09.06.2016.

Maksājumu karšu noteikumi
 Maksājumu karšu noteikumi, spēkā līdz 31.10.2022.
 Maksājumu karšu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2021.
 Maksājumu karšu noteikumi, spēkā līdz 19.06.2020.
 Garantiju izsniegšanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Virtuālās filiāles izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 20.01.2015.
 E-komercijas savienojuma pakalpojumu noteikumi​, spēkā līdz 13.04.2020.

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 14.08.2019
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 01.01.2019.
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 14.08.2019
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 01.01.2019.
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, spēkā līdz 01.10.2019. 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, spēkā līdz 01.01.2019.
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem

Vispārīgie noteikumi par maksājumu kartēm
Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Stockmann MasterCard noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām biznesa MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm juridiskajām personām, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko MasterCard Platinum kredītkarti, spēkā līdz 31.10.2018.
 Stockmann Mastercard noteikumi
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām biznesa Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm juridiskajām personām 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm, spēkā no 01.10.2018
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti, spēkā no 01.10.2018

 Vispārīgie Noteikumi par Punktu krājkontu​ 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti

Spēkā līdz 30.11.2020. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ārzemēs var tikt iesniegts ERGO līdz 15.12.2020.
 Visa Classic, Visa Classic Revolving un MasterCard Credit / PINS
 Luminor Black, Visa Gold, Visa Gold Revolving un MasterCard Gold
 VISA Platinum un MASTERCARD Platinum
 VISA Business un MASTERCARD Business
 Luminor Visa Infinite kartes ceļojumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu apdrošināšana
 Gjensidige Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments spēkā līdz 08.05.2023.
 Gjensidige Apdrošināšanas vispārējie un speciālie noteikumi spēkā līdz 08.05.2023.
 Gjensidige Apdrošināšanas vispārējie un speciālie noteikumi spēkā no 09.05.2023. līdz 11.09.2023.
 AAS „BALTA” Maksājumu apdrošināšanas informatīvais materiāls
 Apdrošināšanas starpniecība
 AAS „BALTA” Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi Nr. 1501.203
 Klientu sūdzību izskatīšana

Dzīvības apdrošināšana
 ERGO Kredītņēmēju apdrošināšanas noteikumi, spēkā no 01.10.2022. līdz 31.05.2023.
 ERGO Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments, spēkā no 01.10.2022. līdz 31.05.2023.
 ERGO Veselības anketa (H1), spēkā no 01.10.2022. līdz 31.05.2023.
 ERGO Veselības anketa garā (A2), spēkā no 01.10.2022. līdz 31.05.2023.
 ERGO Kredītņēmēju apdrošināšanas noteikumi, spēkā no 04.02.2022. līdz 30.09.2022.
 ERGO Dzīvības vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 03.02.2022.
 ERGO Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments, spēkā līdz 03.02.2022.
 ERGO Veselības deklarācija (īsā), spēkā līdz 03.02.2022.
 ERGO Veselības deklarācija (gara), spēkā līdz 03.02.2022.
 ERGO cenrādis
Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla
 Pamatinformācijas dokuments par fondiem
 Noteikumi dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu veidošanu ieguldījumu fondos
 Noteikumi uzkrājumam ar dzīvības apdrošināšanu (Garantētais uzkrājums)​ 
 Noteikumi uzkrājumam ar dzīvības apdrošināšanu – uzkrājumu veidošana fondos (Dinamiskais uzkrājums) 
 Pamatinformācijas dokuments (Garantētais uzkrājums) 
 Pamatinformācijas dokuments (Dinamiskais uzkrājums)

Nelaimes gadījumu apdrošināšana
 Compensa Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments spēkā līdz 09.05.2024.
 Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi spēkā līdz 09.05.2024.

Īpašuma apdrošināšana​
 AAS BALTA apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr.04, spēkā līdz 30.11.2018.
 AAS “BALTA” Fizisko personu paplašināto risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.1202.402
If P&C Insurance apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 003.1, spēkā līdz 27.07.2022.
If P&C Insurance Mājokļu apdrošināšanas noteikumi Nr. PI 11.7., spēkā līdz 27.07.2022.
If P&C Insurance Privātpersonu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 12.6, spēkā līdz 27.07.2022.
 Apdrošināšanas informācijas dokuments - fiz.ipašums pamata riski, spēkā līdz 16.01.2023.
 Apdrošināšanas informācijas dokuments - fiz.ipašums paplašinātie riski, spēkā līdz 16.01.2023.
 Apdrošināšanas informācijas dokuments - fiz.ipašums visi riski, spēkā līdz 16.01.2023.
 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Luminor AAS “Balta” fizisko personu pamata risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.305, spēkā līdz 15.04.2024.
 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Luminor AAS “Balta” fizisko personu paplašināto risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.405, spēkā līdz 15.04.2024.
 Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Luminor AAS “Balta” fizisko personu visu risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi nr. 1202.505, spēkā līdz 15.04.2024.

Luminor grupas privātuma politika
 Spēkā no 25.05.2018. līdz 01.01. 2019.

Luminor korporatīvā sociālā atbildība
Luminor korporatīvā sociālā atbildība spēkā līdz 20.12.2021

Luminor Līzings SIA noteikumi:

Latviešu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 22.03.2022.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 22.03.2022.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

Latviešu/angļu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 22.03.2022.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 22.03.2022.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

Luminor Līzings Latvija SIA noteikumi
Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskām personām), spēkā no 01.10.2018.
Līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām-patērētājiem), spēkā no 01.10.2018.
Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi, spēkā no 01.10.2018.
Vieglo automobiļu līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi, spēkā no 01.10.2018.

Luminor Līzings Latvija SIA prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai
 Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017
 Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām – patērētājiem), spēkā līdz 30.09.2017
 Līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām - patērētājiem), spēkā līdz 30.09.2017
 Vieglo automobiļu līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017

Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi un risku segumi kredītkartēm
 Visa Classic, Visa Classic Revolving spēkā no 01.10.2021. līdz 31.12.2023.
 Luminor Black, Visa Gold, Visa Gold Revolving spēkā no 01.10.2021. līdz 31.12.2023.
 VISA Business spēkā no 01.10.2021. līdz 31.12.2023.
 Luminor Visa Infinite kartes ceļojumu apdrošināšanas noteikumi spēkā no 01.10.2021. līdz 31.12.2023.

 Visa Classic, Visa Classic Revolving spēkā līdz 30.09.2021.
 Luminor Black, Visa Gold, Visa Gold Revolving spēkā līdz 30.09.2021.
 VISA Business spēkā līdz 30.09.2021.
 Luminor Visa Infinite kartes ceļojumu apdrošināšanas noteikumi spēkā līdz 30.09.2021.

Līzinga apdrošināšana
 KASKO apdrošināšanas produkta Standard un Premium paku salīdzinājums (spēkā līdz 01.10.2023.)