Vairāku šajā tīmekļa vietnē aprakstīto produktu un pakalpojumu piedāvājums, pārdošana un/vai izplatīšana nav paredzēta ASV pilsoņiem. Ja vēlaties iegūt kādu Luminor produktu vai pakalpojumu, kas ir aprakstīts šajā tīmekļa vietnē, vispirms informējiet Luminor vai esat ASV pilsonis.

Šī tīmekļa vietne un tās saturs nav uztverama kā piedāvājums vai aicinājums iegādāties vai abonēt vērtspapīrus vai aicinājums piedāvāt pārdot vērtspapīrus ASV pilsoņiem. Šeit aprakstītie starpniecības darījumu un investīciju konsultāciju pakalpojumi nav paredzēti ASV pilsoņiem. Tāpat šajā tīmekļa vietnē piedāvātie bankas pakalpojumi (ieskaitot noguldījumu pieņemšanu un/vai piedāvāšanu), apdrošināšanas pakalpojumi, hipotekāro un/vai patēriņa kredītu pakalpojumi vai kredītkaršu pakalpojumi nav paredzēti ASV pilsoņiem, kas fiziski atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.

Ar "ASV pilsoni" parasti saprot personu, kas dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs, vai organizāciju, kas ir izveidota vai reģistrēta saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem. ASV pilsoņi, kas dzīvo ārzemēs, noteiktos apstākļos arī var tikt uzskatīti par "ASV pilsoņiem".

Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo tīmekļa vietni vai tās saturu, vai ir jebkādā saistībā ar to. Luminor neatbild par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies no darījumiem un/vai pakalpojumiem, kas veikti, pārkāpjot saistītos pircēja mītnes valsts jurisdikcijas likumus.