Ētiska rīcība ir pamats visam, ko darām.

Luminor mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi mūsu vietējos tirgos un nodrošināt pievienoto vērtību mūsu klientiem.

Mūsu rīcība vienmēr atbilst Ētikas kodeksam. Tajā katrs no mums var uzzināt, kā pareizi rīkoties, pieņemt lēmumus un īstenot uzņēmējdarbību.

Esam atjauninājuši Ētikas kodeksu, lai padarītu to lasītājam draudzīgāku un nodrošinātu tā atbilstību mūsu organizācijas attīstībai un izmaiņām mūsu vidē.

Mēs uzskatām, ka spēcīga riska kultūra un atbilstība ir nepārprotama konkurences priekšrocība. Lūdzu, izlasi un liec lietā Ētikas kodeksu savā ikdienas darbā!

Tas ir viens no mūsu korporatīvās kultūras stūrakmeņiem, kas balstās mūsu vērtībās.

Nils Melngailis
Padomes priekšsēdētājs
 

Peters Boseks
Valdes priekšsēdētājs