Garantijas noguldījumiem kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā

Jūsu noguldījumu garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas dibināta saskaņā ar Igaunijas Republikas Garantiju fonda likumu. Ja noguldījumi kļūst nepieejami kredītiestādē, jūsu noguldījumu līdz 100 000 EUR apmērā atmaksās Igaunijas garantiju fonds (Tagatisfond).

Maksimālā garantētās kompensācijas summa

Maksimālā garantētās kompensācijas summa ir 100 000 EUR katram noguldītājam vienā kredītiestādē. Garantētās kompensācijas valūta ir eiro. Garantētās kompensācijas maksājums neattiecas uz noguldījumiem, kas minēti Igaunijas Republikas Garantiju fonda likuma 30. pantā.

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Garantētās kompensācijas aprēķins gadījumā, ja vienam noguldītājam ir vairāki noguldījumi vienā kredītiestādē

Jūsu noguldījumi vienā kredītiestādē tiks apvienoti, un uz kopējo summu tiks attiecinātā maksimālā garantētās kompensācijas summa (100 000 eiro).

Garantētās kompensācijas aprēķins gadījumā, ja noguldījums ir kopīgs ar citu personu(-ām)

Ja kontā ir vairāk par 100 000 eiro, garantētā kompensācija līdz 100 000 eiro apmērā tiks piemērota katram noguldītājam atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir apzināts pirms noguldījuma nepieejamības iestāšanās datuma.

Kompensācijas izmaksas periods kredītiestādes maksātnespējas vai cita atbilstoša notikuma gadījumā

7 darba dienas.

Informācija par prasību savstarpējo ieskaitu

Igaunijas Garantiju fonds nekompensē to noguldījumu daļu, kas vienlīdzīgs saistībām, kuras noguldītājam jāmaksā tai pašai kredītiestādei.

Pieteikums garantētās atlīdzības izmaksai

Ja vēlies pieteikties garantētajai atlīdzībai, aizpildi pieteikumu garantētās atlīdzības izmaksai.

Kontakti
Tagatisfond (Igaunijas garantiju fonds)
Roosikrantsi 2 10119 Tallina, Igaunija
+372 611 0730
tf@tf.ee