Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas (Glosārijs)

   
Konta uzturēšana Konta nodrošinātājs sniedz klientam iespēju izmantot kontu.
Debetkartes nodrošināšana Konta nodrošinātājs nodrošina maksājuma karti, kas piesaistīta klienta kontam. Katra ar karti veiktā darījuma summa tiek tieši un pilnā apjomā ņemta no klienta konta.
Kredītkartes nodrošināšana Konta nodrošinātājs nodrošina maksājuma karti, kas piesaistīta klienta kontam. Nolīgtā laikposmā ar karti veikto darījumu kopsumma nolīgtā datumā tiek pilnā apjomā vai daļēji ņemta no klienta konta. Konta nodrošinātāja un klienta kredītlīgumā nosaka, vai par naudas aizņemšanos klientam tiks piemērota procentu likme.
Pārsnieguma kredīts (Overdrafts) Konta nodrošinātājs un klients laikus vienojas, ka klients var aizņemties naudu gadījumos, kad viņa kontā nav naudas līdzekļu. Līgumā noteiktā maksimālā summa, ko var aizņemties, un tas, vai klientam par to tiks piemērota maksa un procentu likme.
Pārskaitījums
(Bankas Cenrādī tiek izmantots arī termins „Izejošais maksājums“)
Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma pārskaita naudu no klienta konta uz citu kontu.
Regulārais maksājums Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma veic regulārus noteiktas naudas summas pārskaitījumus no klienta konta uz citu kontu.
Skaidras naudas izņemšana Klients izņem skaidru naudu no klienta konta.