Luminor piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus Latvijas, Lietuvas un/vai Igaunijas pilsoņiem vai rezidentiem, Latvijā reģistrētām juridiskām personām un Eiropas Savienībā reģistrētu juridisko personu filiālēm, kas reģistrētas Latvijā, ja to pamata plānotā saimnieciskā darbība tiek veikta Baltijas valstīs un ja tās spēj identificēt savu patiesā labuma guvēju, un vēlas izveidot darījuma attiecības ar visiem potenciālajiem klientiem, kuri redz Luminor banku kā partneri ikdienas pakalpojumu izmantošanā, kā arī kreditēšanas, investīciju vai noguldījumu jomā.

Mūsu riska stratēģija balstās uz Luminor darbības pamatprincipu – apkalpot klientus, kas galvenokārt ir Igaunijas, Latvijas un/vai Lietuvas pilsoņi vai rezidenti, un klientus, kuriem ir cieša personiska vai komerciāla rakstura saikne ar Baltijas valstīm. Lai īstenotu šo stratēģiju, mēs esam ieviesuši un uzturam pienācīgi funkcionējošu riska pārvaldības sistēmu, kas balstās uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju riska politiku un iekšējiem standartiem, kas nosaka mūsu NILLTPFN un sankciju riska apetīti.

Luminor riska apetīte neietver sadarbību ar klientiem, uz kuriem attiecas NILLTPFN un sankciju jomas normatīvo aktu ierobežojumi, kā arī iekšējā NILLTPFN un sankciju politikā balstītie absolūtie riska apetītes ierobežojumi, piemēram:

  • anonīmie klienti; vai
  • klienti, kas vienlaikus atbilst Latvijas NILLTPFN likumā noteiktajām aizliegtu čaulas veidojumu pazīmēm: juridiskajai personai nav saistības ar reālu saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējol; valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību; vai
  • klienti, par kuriem Luminor nevar iegūt pilnīgu skaidrību un/vai pietiekamus pierādījumus par to saimnieciskās darbības pamatotu ekonomisko būtību un/vai likumīgu mērķi vai identificēt to patieso labuma guvēju;
  • klienti, uz kuriem attiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai to jurisdikciju, kur Luminor darbojas (Igaunija, Latvija, Lietuva), kompetento iestāžu noteiktās sankcijas.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt cilvēktiesības, tāpēc ievērojam arī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC), Apvienotās Karalistes, Zviedrijas un Norvēģijas noteiktās sankcijas. 

Papildu informācija par NILLTPFN un Luminor sankciju politiku ir pieejama šeit.