• Akciju tirgus sasniedz jaunus visu laiku augstākos rādītājus
  • Joku akciju mānijas atgriešanās1
  • Uzņēmumu rezultāti balsta akciju tirgu

Līdzšinējā gadā paralēli citiem faktoriem, kam jāseko, visticamāk, tirgi visvairāk ir koncentrējušies uz inflācijas rādītājiem un centrālo banku procentu likmju samazināšanas tendencēm. Neskatoties uz ieguldītāju šķietamo satraukumu, tādi faktori kā peļņa, peļņas marža un ienesīguma rādītāji ir devuši savu artavu tajā, lai akciju tirgi sasniegtu jaunus visu laiku augstākos rādītājus. Taču traucējoši faktori kā joku akciju eiforija, centrālo banku amatpersonu agresīvās piezīmes un vilšanos izraisoši ekonomiskie dati var mazināt turpmāku valdošo optimismu.

Šo faktoru rezultātā attīstīto valstu akciju tirgu indekss MSCI World ir pieaudzis par 2.9%, savukārt attīstības valstu akciju tirgu indekss MSCI Emerging Markets ir samazinājies par 0.76%. Šajā pašā laika posmā nedaudz ir pazeminājies obligāciju ienesīgums, 10 gadu ASV Valsts kases obligāciju ienesīgumam samazinoties līdz 4.5% no 4.68% pirms mēneša, un Vācijas 10 gadu Valsts kases obligāciju ienesīgumam pieaugot līdz 2.65% no 2.59% pirms mēneša.

Akciju tirgus sasniedz jaunus augstākos rādītājus

Akciju tirgus pēcpandēmijas pīķis iestājās tikai dažas dienas pēc 2022. gada sākuma pēc akciju cenu pieauguma visa 2021. gada garumā, ko sekmēja stimuli un ekonomikas atkalatvēršana. Šī augšupejošā tendence noslēdzās 2022. gadā, sākoties būtiskam ģeopolitisko risku pasliktināšanās vilnim apvienojumā ar pieaugošu inflāciju. 2022. gadā akciju vērtība pazeminājās par vairāk nekā 25%, zemāko līmeni sasniedzot oktobrī, tirgiem nostabilizējoties pēc inflācijas pīķa un gūstot pārliecību, ka centrālās bankas ir noslēgušas procentu likmju paaugstināšanu. Jaunais augšupejošas tendences tirgus, kas sākās 2022. gada oktobrī, ir pieredzējis kritumus, ko galvenokārt radīja bažas par to, ka centrālās bankas uz ilgāku laiku varētu saglabāt augstas procentu likmes. Neskatoties uz šo apstākli, S&P 500 indekss kopš tā laika ir pieaudzis par gandrīz 52%, tikai 2024. gadā vien pieaugot par 10%. Kamēr tirgu izaugsmi kopš 2022. gadā lielākoties virza būtiska augšupeja tehnoloģiju nozarē (it īpaši valdošais entuziasms saistībā ar „Magnificent 7” un mākslīgo intelektu), pēdējā laikā šīs augšupejas mērogs ir sācis paplašināties. Šādas pārmaiņas var būt pozitīva zīme augšupejošas tendences tirgus ilgtspējai. Pēdējo nedēļu laikā vadošās lomas ir uzņēmušās cikliskās nozares kā rūpniecība un finanses, kā arī pret recesiju noturīgākas un pret procentu likmju svārstībām sensitīvākas nozares kā komunālo pakalpojumu nozare.

Diagramma: MSCI ACWI Net Return EUR2

Avots: Investing.com

Joku akcijas, kas savu virsotni sasniedza 2021. gadā, atgriezās uzmanības centrā

Mēneša gaitā mēs novērojām 2021. gada atskaņas un atgādinājumu par citu finanšu tirgus pīķi — spekulatīvo neprātu, kas noveda pie „joku akciju” augšupejas. Pēc ievērojamiem cenu lēcieniem uzmanības centrā atkal nonāca GameStop un AMC akcijas. AMC akcijas sasniedza lielāko kāpumu kopš 2021. gada janvāra, taču, neskatoties uz AMC akciju vērtības pieaugumu par vairāk nekā 100% nieka dažu dienu laikā, šāds vērtības pieaugums ir knapi pamanāms, salīdzinot ar iepriekšējiem rādītājiem, kas spilgti parāda vērā ņemamo kritienu no virsotnēm, kas tika sasniegtas spekulatīvā burbuļa laikā 2021. gadā. Lai gan šī situācija var arī nenorādīt uz tāda paša spekulāciju līmeņa vai šajā laikā novērotā ieguldītāju noskaņojuma atgriešanos, tā liek noprast, ka risku uzņemšanās uzvedība ir tipiska spēcīgas tirgus augšupejas tendences brīžos.

Pieaugošā peļņa notur tirgus augšupejas tendenci

Peļņas sezona tuvojas beigām – ņemot vērā, ka gandrīz visi S&P 500 indeksa uzņēmumi jau ir publicējuši savus darbības rezultātus, peļņas sezona ir gandrīz noslēgta. Daudzi ieguldītāji ļoti uzmanīgi sekoja NVIDIA sniegumam, jo uzņēmums ir trešais lielākais akciju emitents pēc tirgus kapitalizācijas ASV S&P 500 indeksā, un tas ir mākslīgā intelekta attīstības epicentrā. NVIDIA pirmā ceturkšņa peļņas pārskats norādīja, ka no vairākām nozarēm un reģioniem joprojām ir liels pieprasījums pēc uzņēmuma MI mikroshēmām. Salīdzinot ar rādītājiem pirms gada, uzņēmuma peļņa pieauga par vairāk nekā 461%, savukārt otrā ceturkšņa rādītāju aplēses pārsniedza analītiķu izteiktās prognozes. Iespējams, kā būtiskākais aspekts kalpoja uzņēmuma izpilddirektora Jensen Huang paziņojums, ka ģeneratīvais MI (angl. generative AI) paplašinās, ienākot tādās nozarēs kā autobūve un veselības aprūpe, apkalpojot ne tikai pamata mākoņpakalpojumu klientus. Pārējiem tirgū kotētajiem uzņēmumiem spēcīga, bet pakāpeniski izaugsmes tempu palēninoša ekonomika veicina veselīgu ieņēmumu palielināšanos, vienlaicīgi uzlabojoties darbības rentabilitātei, jo samazinās izejvielu izmaksas. Galvenais ieguvums ir tas, ka peļņas pieaugums kalpo kā spēcīgs pamats akciju cenas augšupejas tendences noturēšanai.

Tirgus pārskats

Lai gan valdošā nenoteiktība par Fed (Federālo rezervju sistēma) politikas perspektīvām un potenciāli iespējamās gaidāmās bažas saistībā ar ASV prezidenta vēlēšanām var kalpot kā katalizatori tirgus svārstīgumam turpmākajos mēnešos, uzņēmumu peļņas rādītāji saglabā spēcīgu augšupejošu tendenci, balstot akciju cenu kāpumu. Nav šaubu, ka akciju un obligāciju tirgus arī turpmāk ietekmēs prognozes par turpmāko centrālo banku īstenoto politiku. Šim aspektam būtu jākalpo kā atbalsta stūrakmenim plašākai izaugsmei, it īpaši ņemot vērā prognozes par zemākām procentu likmēm šī gada gaitā. Tomēr ir maz ticams, ka gaidāmie inflācijas rādītāji pilnībā atbildīs prognozēm, kas, ļoti iespējams, izraisīs nestabilitātes periodus, jo tirgus balstās uz spekulācijām par iespējamo procentu likmju pazemināšanas laiku.

1  Par joku akcijām (meme stocks) dēvē uzņēmuma akcijas, kas ir guvušas virālu popularitāti, pateicoties pacilātam valdošajam sociālajam noskaņojumam. Šādu sociālo noskaņojumu parasti rada aktivitāte tiešsaistē, it īpaši sociālajās platformās. (Investopedia)
2  MSCI ACWI indekss ietver augstas un vidējas tirgus kapitalizācijas uzņēmumus - 23 attīstītā tirgus (DM) valstīs un 24 attīstības tirgus (EM) valstīs. (msci.com)

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.