• Lielākajos akciju tirgos vērojama augšupeja
  • ASV ekonomika joprojām ir spēcīga
  • Japānas centrālā banka noslēdz negatīvo procentu likmju ēru

Akciju tirgi martā ir sasnieguši jaunas virsotnes, ASV akciju tirgus indeksam S&P 500 uzrādot labāko gada sākuma rezultātu kopš 2019. gada, ko veicinājis iespaidīgais tehnoloģiju milžu sniegums. Papildus tam, arī citas attīstīto tirgu akcijas šogad ir turpinājušas uzrādīt augstvērtīgus rezultātus, recesijas iespējamībai samazinoties. Tomēr vienlaicīgi ar šādu optimismu ir vērojama pamatota piesardzība īstermiņa perspektīvā, ņemot vērā iespējamo tirgus svārstīgumu un atsevišķas ekonomikas lejupslīdes pazīmes. Tajā pašā laikā, centrālās bankas, tostarp Federālo rezervju sistēma (FED), Eiropas Centrālā banka (ECB) un Japānas Banka (BoJ) ir apsvērušas politikas izmaiņas, kas tuvākajā laikā būtiski var ietekmēt globālās ekonomikas virzību. Pēdējo dažu gadu laikā šo banku darbībām ir bijusi pievērsta galvenā uzmanība globālajos tirgos, un, šķiet, ka šī tendence vēl kādu laiku nemainīsies.

Rezultātā attīstīto valstu akciju tirgu indekss MSCI World ir pieaudzis par 2.72%, kamēr attīstības valstu akciju tirgu indekss MSCI Emerging Markets ir palielinājies par 2.43%. Obligāciju ienesīgums šajā pašā periodā ir nedaudz samazinājies, 10 gadu ASV Valsts kases obligāciju ienesīgumam pazeminoties līdz 4.2% (salīdzinot ar 4,25% pirms mēneša) un Vācijas 10 gadu obligāciju ienesīgumam pazeminoties līdz 2.29%, salīdzinot ar 2,41% pirms mēneša.

Akciju tirgi sasniedz jaunus augstākos rādītājus

S&P 500 indekss ir uzrādījis savu spēcīgāko gada sākuma rezultātu kopš 2019. gada, pieaugot par aptuveni 10% un sasniedzot kārtējo rekordaugsto rādītāju šajā gadā. Tehnoloģiju giganti, kā piemēram, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Amazon un Nvidia turpina ieņemt vadošās pozīcijas, kopš gada sākuma palielinot savu vērtību par aptuveni 17%, iespaidīgā rezultāta pamatā esot iepriecinošajām peļņas tendencēm un ieguldītāju vidū pastāvošajai aizrautībai attiecībā uz mākslīgo intelektu (MI). Spēcīgs sniegums gada sākumā tradicionāli bieži vien uzrāda pozitīvu signālu attiecībā uz tirgus perspektīvām visā atlikušajā gadā. Tomēr šis spēcīgais gada sākums neizbēgami liek domāt, ka pašreizējās akciju tirgus cenās jau ir iekļauts ievērojams daudzums pozitīvo ziņu, kas nozīmētu, ka tirgi varētu arī sagaidīt lielākas svārstības, ja ziņas vairs nebūtu tik optimistiskas. Turklāt jāatgādina, ka akciju tirgus parasti katru gadu piedzīvo trīs līdz četrus kritumus 5% vai vairāk apmērā, un pēdējā ievērojamā lejupslīde S&P 500 indeksam fiksēta vien 2023. gada oktobrī.

ASV ekonomika joprojām rāda labu sniegumu

ASV ekonomika divus ceturkšņus pēc kārtas ir uzrādījusi IKP pieaugumu virs 3% (skatīt grafiku), mazinot bažas par recesiju. Šādu ekonomikas stabilitāti balsta salīdzinoši spēcīgi patēriņa rādītāji, tostarp rekordaugsta mājsaimniecību neto vērtība un ienākumu pieaugums. Taču ir pazīmes, kas norāda uz potenciālu izaugsmes palēnināšanos. Piemēram, ir novērots būtisks kredītkaršu parādu pieaugums, rekordaugstas aizņēmumu procentu likmes un pieaugums kredītkaršu maksājumu kavējumos. Turklāt kopš gada sākuma ir nedaudz pazeminājies gan patērētāju, gan uzņēmumu ekonomiskās pārliecības indekss. Neskatoties uz šiem brīdinājuma signāliem, darba tirgus joprojām ir stabils, ar spēcīgu nodarbinātības pieaugumu pirmajos šī gada mēnešos. Tikmēr inflācija, kaut arī 2023. gada laikā saruka, pēdējos mēnešos ir nedaudz atjaunojusies, kas varētu novest pie nedaudz piesardzīgākas centrālās bankas (FED) nostājas, apsverot likmju samazināšanu. Tomēr ilgstošs inflācijas atkārtots pieaugums šķiet maz ticams, ņemot vērā izejvielu cenu pazemināšanos, stabilākas piegādes ķēdes un patērētāju noturību pret cenu kāpumiem. Kopumā skatoties, lai gan inflācijas rādītāji var piedzīvot zināmas svārstības, ir maz ticams, ka tas būtiski ietekmēs FED inflācijas prognozes sasniegt 2%.

ASV IKP pieaugums, %

Avots: Bloomberg L.P.

Centrālo banku aktualitātes

Kā iepriekš prognozēts, FED noslēdza martā notikušo sapulci, saglabājot procentu likmi tās esošajā mērķa diapazonā 5,25%–5,50%. Šis lēmums iezīmē piekto sapulci pēc kārtas, kurā lemts saglabāt procentu likmes nemainīgas esošajā līmenī. Centrālā banka savās ekonomikas prognozēs turpina uzrādīt, ka šogad veiks trīs procentu likmju samazinājumus 0,25% apmērā katrā no sanāksmēm. Tomēr netika sniegta konkrēta informācija par to, kad šādi procentu likmju samazinājumi varētu sākties, FED priekšsēdētājam Pauelam atkārtoti uzsverot, ka visi monetārās politikas lēmumi tiks pieņemti atbilstoši datiem katras nākamās sanāksmes ietvaros. Finanšu tirgi uz šīm ziņām reaģēja pozitīvi un S&P 500 akciju indekss pirmo reizi pārsniedza 5200 atzīmi.

Martā sanāksmes aizvadīja arī Eiropas Centrālā banka (ECB) un Japānas Banka (BoJ). ECB saglabāja procentu likmes nemainīgas, taču prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) norādīja, ka ir uzsāktas sarunas par monetārās politikas mīkstināšanu un līdz jūnija mēnesim būs pieejama plašāka informācija, lai pieņemtu lēmumu. Tikmēr Japānas Banka pirmo reizi 17 gadu laikā paaugstināja procentu likmes no -0,1% līdz 0,1%, noslēdzot pasaulē vienīgo negatīvo procentu likmju režīmu. Pēc sapulces notikušajā preses konferencē BoJ politikas veidotāji uzsvēra, ka tiks īstenota pakāpeniska pieeja jebkuriem turpmākiem procentu likmju kāpumiem, liekot noprast, ka tuvākajā nākotnē procentu likmes, visticamāk, saglabāsies zemā līmenī. Neskatoties uz šo simboliski nozīmīgo lēmumu, kopējā tirgus reakcija bija diezgan mierīga, jo tirgi lielākoties bija jau paredzējuši procentu likmju paaugstināšanu.

Tirgus novērtējums

Tuvākajā nākotnē centrālās bankas, visticamāk, turpinās ieņemt galveno lomu finanšu tirgu veidošanā, it īpaši, ņemot vērā inflācijas pazemināšanos un procentu likmju samazināšanas potenciālu šī gada turpmākajā gaitā. Līdzšinējās ekonomikas ziņas liecina, ka no dziļākas lejupslīdes joprojām var izvairīties, taču ir pāragri paziņot, ka misija ir izpildīta. Neskatoties uz daudzām pozitīvām ziņām pašreizējos finanšu tirgu novērtējumos, ieguldījumu komanda saglabā piesardzību saistībā ar potenciālām svārstībām nākotnē.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.