Spēkā no 14.04.2022.

Vispārējie noteikumi

Apdrošināšanas polisē jābūt šādiem definējumiem:
 
“Polises ņēmējs” ir klients vai klienta pārstāvis (nevis Luminor).
“Apdrošinātā persona” ir klients – aizņēmējs vai ķīlas devējs.
“Atlīdzības saņēmējs” ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle reģ. Nr. 40203154352. 

 • Maksimālais pieļaujamais pašrisks tiek noteikts 500 EUR (koka objektiem uguns riskam tiek noteikts ne vairāk kā 10% no apdrošinājuma summas) vai arī, īpaši saskaņojot, ar Luminor pārstāvi.
 • Apdrošināšanas objekta Adresei ir jāatbilst adresei, kas ir noradīta valsts īpašumu reģistrā (citādi objektu nevarēs identificēt).
 • Ja kredītlīgumā norādīts vairāk nekā viens objekts, kas kalpo par nodrošinājumu saskaņā ar kredītlīgumu, katru objekta adresi nepieciešams noradīt apdrošināšanas līgumā. 
 • Tiek akceptēti tikai juridiski spēkā esoši apdrošināšanas līgumi. Ja Luminor saņem informāciju, ka polise nav apmaksāta līdz noteiktajam maksājuma datumam vai ir lauzta, Luminor ir tiesības noformēt obligāto apdrošināšanu vai iekasēt papildu komisiju ( kas atbilst līgumam).
 • Apdrošināšanai jābūt spēka visu kredīta perioda ilguma. Atjaunotā apdrošināšanas polise savlaicīgi jāiesniedz Luminor.

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības Baltijā

Luminor Bank AS Baltijā akceptē apdrošināšanas līgumus, ko noformējušas šādas sabiedrības un to filiāles:

 • Lietuvos draudimas AB (incl. PZU Kindlustus as AB “Lietuvos draudimas “Eesti filial)
 • AAS BALTA
 • If P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance SE
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Swedbank P&C Insurance AS
 • Balcia Insurance SE

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības ar nosacījumiem

Šādas apdrošināšanas sabiedrības tiek akceptētas ar nosacījumiem:
 

  Atrašanās vieta/tirgus Akceptētā apdrošināšana Max. objekta vērtības limits (iesk. PVN)
SALVA Tikai Igaunijā Visas Bez limita
BAN Tikai Latvijā Visas Bez limita

Minimālais nepieciešamais riska segums

Šādi minimālie riski jābūt apdrošināšanas līgumā:

Objekts

Dzīvokļi, privātmājas

Citas ēkas

Privātmājas, remontējami dzīvokļi (bez būvatļaujas)

 

Privātmājas rekonstrukcijas stadijā (ar būvatļauju)*

Zeme, āra stāvlaukumi

Min. nepieciešamais segums

Nosauktie minimālie riski:

Uguns risks
Dabas stihijas risks
Ūdens nodarītais kaitējums (piemēram, noplūde, inženiertehniskās sistēmas avārijas)
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)

Nosauktie minimālie riski:

Uguns risks
Dabas stihijas risks
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)

Apdrošināšana nav nepaciešama


*īpašuma apdrošināšana ar nosacījumu, kas segums ir spēkā būvdarbu laikā (vai Būvniecības polisi)

Apdrošinājuma summa

Visiem apdrošināšanas objektiem jābūt apdrošinātiem pilnā tā atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas vērtībā*
Minimālā atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas vērtība**

  Atjaunošanas vērtība EUR/m2
Dzīvokļi un privātmājās No 1200 EUR/m2 (vienīgi ja mājoklis ir pilnīgi no koka - no 1300 EUR/m2)
* Atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas jaunbūvēm ir projekta kopsumma.
**Netiek piemērots “Citām ēkām” 
 • Apdrošinātās personas un apdrošinātāja pienākums ir apdrošināt īpašumu pilnā tā atjaunošanas aizvietošanas/aizstāšanas vērtībā.
 • Zemapdrošināšana netiek akceptēta.
 • Ja nekustamais īpašums tiek apdrošināts ar faktisko, tirgus, zemapdrošināšanu vai pirmo zaudējumu limita apdrošināšanu (ja tas ir norādīts konkrētajā apdrošināšanas polisē), par to jāvienojas ar Bankas pārstāvi.