• Finanšu tirgi atvelk elpu pēc iespaidīgā skrējiena
  • Makroekonomikas dati ASV liecina, ka procentu likmju samazināšanu nāksies pagaidīt ilgāk
  • Eirozona pagaidām šķietami saglabā sākotnējo likmju samazināšanas plānu
  • Spriedzes uzliesmojums Tuvajos Austrumos

Gada sākums finanšu tirgiem ir bijis tiešām neparasts, akciju vērtībai viena ceturkšņa laikā pieaugot par gada normu, savukārt obligācijas palika otrajā plānā. Nav brīnums, ka daudzu tirgus dalībnieku vidū valda apjukums, ko rada milzīgais optimisms, kas pārņēmis tirgus, un pēdējo mēnešu laikā tirgos ir norisinājusies minēšanas spēle par to, cik ilgi šis optimisms saglabāsies pirms iestāsies finanšu tirgos parasti vērojamais amerikāņu kalniņu režīms. Aprīlī minēšanas laiks ir beidzies, finanšu tirgos iestājoties ilgi gaidītajam atelpas brīdim, kamēr ieguldītāji izvērtē nepārtraukti mainīgos apstākļus. Šo pārmaiņu rezultātā attīstīto valstu akciju tirgu indekss MSCI World ir krities par 3.85%, savukārt attīstības valstu akciju tirgu indekss MSCI Emerging Markets ir pakāpies par 0.26%. Triecienu saņēma arī obligācijas, 10 gadu ASV Valsts kases obligāciju ienesīgumam pieaugot līdz 4.68% no 4.2% pirms mēneša, un Vācijas 10 gadu Valsts kases obligāciju ienesīgumam pieaugot līdz 2.59% no 2.29% pirms mēneša.

Procentu likmju atšķirība starp Eiropu un ASV

Jau kādu laiku investoru entuziasms par strauju likmju samazināšanu, kā tas vēl tika prognozēts 2023. gada nogalē, ir pieklusis. Tad ievērojama daļa investoru cerēja sagaidīt pirmos procentu likmju samazinājumus 2024. gada martā, cerot, ka ASV Federālo rezervju sistēma (FED), visticamāk, pirmā spers šo soli. Šādas cerības jau kādu laiku ir izplēnējušas, jo inflācijas rādītāji ASV pēdējos mēnešos ir izrādījušies nedaudz augstāki nekā iepriekš prognozēts. Ņemot vērā salīdzinoši spēcīgo ekonomikas izaugsmi, joprojām stabilo darba tirgu un inflācijas mēreno pazemināšanos, daļai ieguldītāju nākas pārdomāt, vai FED likmju pazemināšana šogad vispār ir nepieciešama, vienlaicīgi atkal atsākoties diskusijām par iepriekš neizskatītajām prognozēm par likmju paaugstināšanu. Šis apstāklis ASV esošo situāciju nostāda pilnīgā pretstatā Eiropas ekonomikas perspektīvām un turpmākajam virzienam, uz ko uzstāj ECB (Eiropas Centrālā banka). Balstoties uz vājo ekonomisko aktivitāti un straujāku inflācijas samazināšanos, šķiet ļoti ticams, ka ECB pirmo reizi pazeminās procentu likmes jau jūnijā, ja tirgos nenotiks kādi neparedzēti notikumi.

EUR/USD piedzīvo kritumu

Iepriekš izklāstīto centrālo banku izvēlēto virzienu atšķirību rezultātā, finanšu tirgiem var nākties pielāgoties pieaugošajām procentu likmju atšķirībām starp divām galvenajām valūtām. Klasiskais iznākums šādā situācijā varētu būt eiro valūtas vērtības samazināšanās pret ASV dolāru, jo ieguldītāju plūsmām ir tendence dot priekšroku augstāka ienesīguma valūtai, šādai preferencei pieaugot pie procentu likmju starpības palielināšanās. Daļai ieguldītāju jau izvērtējot šādu iespējamību, šī gada pirmajos mēnešos var novērot EUR/USD valūtas maiņas kursa pazemināšanos (skatīt diagrammu). Tālākā valūtas maiņas kursa virzība neapšaubāmi būs atkarīga no makroekonomiskajiem datiem, centrālo banku politikas un citiem mainīgiem faktoriem. Taču pieaugot procentu likmju starpībai starp ASV dolāru un eiro, ASV dolārs varētu arī saglabāties salīdzinoši spēcīgs tuvākajā nākotnē.

EUR/USD valūtas maiņas kurss

Avots: investing.com

Tuvo Austrumu spriedzes uzliesmojums

Finanšu tirgi, ņemot vērā pēdējā laika rezultātus, ir bijuši pietiekami noturīgi pret paaugstinātiem ģeopolitiskajiem riskiem, par ko liecina notiekošais konflikts Ukrainā, kā arī kopš pagājušā gada rudens atjaunotā spriedze Tuvajos Austrumos. Šī tirgus noturība tika vēlreiz pārbaudīta aprīlī, kad Irāna īstenoja raķešu un dronu uzbrukumu Izraēlas teritorijai. Tā kā šāda veida tieša konfrontācija starp Irānu un Izraēlu ir bezprecedenta gadījums, tirgus dalībnieki baidījās, ka šī spriedze var izplatīties un ietekmēt naftas pārvadājumu plūsmas caur Hormuza šaurumu Persijas līcī, tādējādi dabiski radot naftas cenas strauju kāpumu. Vismaz aprīļa mēnesī šīs bažas ir izrādījušās nepamatotas, jo Brent jēlnaftas cenas svārstījās 85-90 ASV dolāru par barelu diapazonā, kas ir tikai nedaudz augstāk par iepriekš zemākajām cenām ap 70 ASV dolāru par barelu, bet ievērojami zemākas par cenu pīķiem virs 120 ASV dolāru par barelu 2022. gada otrajā ceturksnī.

Tirgus novērtējums

Šķiet, ka finanšu tirgi sāk pierast pie situācijas, ka procentu likmes tiks pazeminātas krietni lēnākā tempā nekā prognozēts iepriekš. Tas, savukārt, šobrīd arī sāk atspoguļoties visu aktīvu vērtībās, par ko liecina ilgi gaidītā akciju cenu konsolidācija un gauss fiksētā ienesīguma sniegums šajā gadā. Ja nenotiks neparedzēti makroekonomiski vai ģeopolitiski notikumi, ir iespēja, ka pārredzamā nākotnē varētu  saglabāties iepriekšējās tirgus tendences.
 

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.