• Akciju cenas turpina kāpt; obligācijas atpūšas
  • Apslāpētās procentu likmju samazinājuma gaidas
  • Ķīnas ekonomikas likstas turpinās
  • Indijas izaugsme

Iepriekšējā mēnesī finanšu tirgi devās lielā mērā atšķirīgos virzienos, jo pasaules akciju cenas turpināja kāpumu, turpretī obligāciju cenas nedaudz kritās, ņemot vērā vājākas gaidas par procentu likmju samazinājumu. Viens no galvenajiem šādas tirgus dinamikas katalizatoriem bija galvenokārt noturīgi makroekonomiskie dati no lielākajiem reģioniem, valdošais saviļņojums par mākslīgā intelekta (MI) biznesa iespējām, kā arī ar MI saistītu uzņēmumu dominance ASV akciju tirgū.

Rezultātā attīstīto valstu akciju tirgu indekss MSCI World ir piedzīvojis 4,1 % kāpumu, savukārt attīstības valstu akciju tirgu indekss MSCI Emerging Markets ir pieaudzis par 4,6 %. Tajā pašā periodā ir nedaudz palielinājies obligāciju ienesīgums – ASV Valsts kases 10 gadu obligāciju ienesīgums pieaudzis līdz 4,25 % (salīdzinot ar 4 % pirms 1 mēneša) un Vācijas Valsts kases 10 gadu obligāciju ienesīgums – līdz 2,41 %, salīdzinot ar 2,17 % pirms mēneša.

Procentu likmju gaidas pabīdās tālāk – obligācijas atkāpjas

2023. gada pēdējos mēnešos ievērojama daļa tirgus dalībnieku sagaidīja, ka pirmais procentu likmju samazinājums notiks jau 2024. gada martā, pateicoties strauji sarūkošajai inflācijai, noturīgai, tomēr joprojām apslāpētai ekonomiskajai aktivitātei un dažām uzmundrinošām piezīmēm no pašām centrālajām bankām – galvenokārt no Federālās rezervju sistēmas (FRS). Līdz šim šāda vienprātība kulmināciju bija sasniegusi 2023. gada pēdējās dienās. Ar 2024. gada iestāšanos naratīvs pēdējā laikā ir nedaudz novirzījies no agresīvā kursa, jo dati ir parādījuši rosīgāku ekonomisko aktivitāti, nekā iepriekš tika gaidīts. Interesanti, ka arī inflācijas rādītāji pēdējos mēnešos bijuši nedaudz augstāki, nekā gaidīts. Pat ja tas skaidrojams ar tehniskiem iemesliem (piemēram, fiskālo pasākumu ieviešanas laiku), šķiet, ka tas veicina savlaicīgu konsolidāciju citādi agresīvajā obligāciju cenu pieaugumā kopš novembra. Lai gan, visticamāk, likmes jau sasniegušas savu maksimumu, centrālās bankas, domājams, saglabās piesardzību attiecībā uz turpmākajiem norādījumiem un labprāt gaidīs datus, kas apstiprinās turpmākos soļus.

Ķīnas likstas turpinās

Kamēr miljoniem ķīniešu gatavojās Jaungada svinībām februārī, investoriem pasaulē otrās lielākās ekonomikas akciju tirgū šogad nebija daudz ko svinēt. Pēdējo gadu laikā ieguldītājiem Ķīnas akcijās nācās pārciest Covid-19 “nulles politikas” izraisīto lēno IKP izaugsmi, bargus regulatoru pasākumus pret ievērojamiem privātiem Ķīnas uzņēmumiem un privātpersonām, valdošo nekustamā īpašuma burbuļa sāgu un fonā – ģeopolitisko risku pieaugumu, ko izraisīja pieaugošā konkurence ar ASV un pastiprināta Ķīnas līderu retorika Taivānas jautājumā. Šis nepatīkamais kokteilis tirgus “lāčiem” ir devis vairākus iemeslus ievērojami mazināt CSI 300 indeksa vērtību (sk. diagrammu), kamēr pārējā pasaulē akciju cena lielākoties kāpusi. Februāri iezīmēja tiesas spriedums, saskaņā ar kuru “Evergrande” – otram lielākajam nekustamā īpašuma attīstītājam valstī – jāsāk likvidācija, jo netika gūti panākumi sarunās par parādu restrukturizāciju. Ķīnas akcijas joprojām ir samērā lētas, salīdzinot ar citām valstīm, taču, lai atgrieztos, investori vispirms, visticamāk, vēlēsies redzēt, kā valsts pārvarēs daudzos gaidāmos sarežģījumus.

Indijas izaugsme

Kamēr Ķīna bijusi aizņemta ar savām problēmām, cita attīstības valstu zvaigzne – Indija – pēdējā laikā, šķiet, ir piesaistījusi pastiprinātu investoru uzmanību. Šī valsts ne tikai nesen apsteidza Ķīnu kā pasaules visblīvāk apdzīvotā valsts (ar 1,4 miljardiem iedzīvotāju, kuru skaitam paredzams pieaugums pretstatā Ķīnas iedzīvotāju skaita prognozētajam samazinājumam). Arī Indijas ekonomika, šķiet, strauji attīstās, ESAO tai prognozējot spēcīgāko izaugsmi starp pasaules lielvalstīm (6,2 % 2024. gadā un 6,5 % 2025. gadā). Tā kā šī valsts beidzot nostiprinās globālajās piegādes ķēdēs un veic lielus ieguldījumus tik ļoti nepieciešamajā infrastruktūrā, daži analītiķi paredz, ka Indija līdz 2027. gadam kļūs par trešo lielāko ekonomiku, apsteidzot Japānu un Vāciju. Beidzot, noguruši no Ķīnas tirgus ģeopolitiskās drāmas, investori, šķiet, novērtē Indiju kā “Rietumiem draudzīgu” attīstības valstu tirgu alternatīvu, kurā vērojama rosīga ekonomiskā aktivitāte, uz kuru var paļauties. No otras puses, aizrautīgie investori pēdējā laikā diezgan strauji paaugstinājuši Indijas akciju novērtējumus (sk. diagrammu). Tādējādi investoriem ir iespēja baudīt sen aizmirsto sajūsmu par attīstības valstu tirgus ekonomiku ar augstiem novērtējumiem un daudzām potenciālām atkāpšanās iespējām nākotnē.

Ķīnas un Indijas akciju tirgus ienesīgums kopš 2020. gada, %

Avots: Investing.com

Tirgus novērtējums

Finanšu tirgiem pārdomājot savas agresīvās procentu likmju samazināšanas gaidas, dažas aktīvu klases (īpaši obligācijas) atvelk elpu pirms tiek noteikta tālākā tendence. Šķiet, ka dominējošais vēstījums par “mīksto piezemēšanos” atbalsta turpmāku akciju cenu nostiprināšanos līdz ar cerību, ka centrālās bankas atgriezīsies pie konkrētiem plāniem par procentu likmju samazināšanu vēl šogad.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.