Risinājumi kredītmaksājumu samazināšanai

Risinājumi kredītmaksājumu samazināšanai

Risinājumi kredītmaksājumu samazināšanai

  • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana
  • Pamatsummas maksājumu atlikšana jeb kredītbrīvdienas
  • Aizdevuma likmes veida maiņa
  • Citi individuāli risinājumi

 
Lai pieteiktu grozījumus hipotekārā kredīta līgumā, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu

Mēdz būt situācijas, kad mājsaimniecībā dažādu apstākļu ietekmē, ir radušās negaidītas finanšu grūtības un ir būtiski jāpārskata izdevumu struktūra. Lai atbalstītu mūsu klientus šādās situācijās, esam apkopojuši informāciju par risinājumiem klientiem ar hipotekāro kredītu, tomēr katra situācija tiek vērtēta individuāli.
landplot
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana
Iespēja pagarināt līguma termiņu, tādējādi samazinot ikmēneša maksājuma apjomu ilgtermiņā. Šis risinājums ir piemērots situācijās, kad samazināts ikmēneša maksājums ir nepieciešams ilgtermiņā.
landplot
Pamatsummas maksājumu atlikšana (kredītbrīvdienas)
Iespēja atlikt kredīta maksājumu pamatsummu līdz 6 mēnešiem. Šajā laika periodā tiek veikti tikai procentu maksājumi, bet atliktie pamatsummas maksājumi tiek sadalīti uz atlikušo kredīta termiņu. Šis risinājums ir piemērots gadījumos, kad klients ir saskāries ar īstermiņa finansiāliem sarežģījumiem un pēc noteikta laika būs iespēja veikt kredīta maksājumus pilnā apjomā.
landplot
Aizdevuma likmes veida maiņa
Iespēja samainīt esošo hipotekārā kredīta mainīgo likmi uz fiksēto vai mainīt Euribor maiņas periodu.
landplot
Kredītmaksājuma datuma maiņa
Ja ir mainījies tavs ienākumu saņemšanas datums, un tas rada sarežģījumus ikmēneša budžeta plānošanā, ir iespējams pieteikt kredīta maksājuma datuma maiņu. Vienu reizi kalendārajā gadā vari to veikt bez maksas. Lai mainītu ikmēneša maksājuma datumu, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums.

Hipotekāro kredītu kompensācijas 2024

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz hipotekāro kredītu ņēmējiem kompensāciju par 2024.gadā samaksātajiem procentu maksājumiem. Kompensāciju reizi ceturksnī izmaksās Valsts ieņēmumu dienests.

Uzzināt vairāk

Kas ir procenti? Kāda veida procentus es varu izvēlēties?

Procenti ir cena, ko klients maksā bankai par naudas izmantošanu. Hipotekārā kredīta procentu likme var būt:

  • mainīgā procentu likme, kas sastāv no mainīgās Euribor likmes + individuālas nemainīgās procentu likmes. Mēs saviem klientiem piedāvājam izvēlēties 3, 6 un 12 mēnešu Euribor likmes. Šis periods nozīmē Euribor maiņas biežumu konkrētajam kredītam. Ja Euribor ir negatīvs, tiek uzskatīts, ka tas ir vienāds ar nulli.
  • fiksētā procentu likme, kas var tikt noteikta uz laiku līdz 5 gadiem. Tas nozīmē, ka klients noteiktu laika periodu (līdz 5 gadiem) veic nemainīgu ikmēneša kredīta maksājumu. Likmes fiksēšana ļauj nodrošināties pret procentu svārstībām, labāk prognozēt savus ikmēneša kredītmaksājumus un izvairīties no maksājumu pieauguma vairākus gadus uz priekšu. Beidzoties šim periodam, procentu likme tiks automātiski nomainīta uz mainīgo procentu likmi, vai arī pēc pušu vienošanās var tikt atkārtoti noteikta fiksētā procentu likme.

Kas ir Euribor?

Euribor (saīsinājumā no Euro Interbank Offered Rate) ir vidējā procentu likme, ar kādu Eiropas bankas aizņemas līdzekļus cita no citas Eiropas valstu starpbanku tirgū. Euribor atspoguļo vidējo cenu, kas bankām jāmaksā par naudu, kuru tās aizņemas starpbanku tirgū, lai varētu to aizdot tālāk saviem klientiem un izmantot citiem bankas darbības mērķiem un vajadzībām. Tādēļ bieži to dēvē arī par naudas cenu. Līdz ar to Euribor veido arī daļu no kredītu cenas jeb procentu likmes, kas tiek paredzēta ar kredītņēmējiem noslēgtajos kredīta līgumos un ko kredītņēmēji maksā bankām par izsniegto kredīta līdzekļu izmantošanu. Euribor publicē Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). Ar sīkāku informāciju vari iepazīties šeit.

Kāpēc mēneša kredīta maksājums ir pieaudzis?

Kredīta mēneša maksājumu veido atmaksājamā kredīta pamatsummas daļa un procentu maksājums. Mainīgās procentu likmes gadījumā, palielinoties procentu likmes mainīgajai daļai jeb Euribor, palielinās arī ikmēneša procentu maksājums. Euribor ir indekss, kura apmēru ietekmē naudas cena starpbanku tirgū, ko lielā mērā ietekmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktās likmes. Lai ierobežotu inflācijas straujo kāpumu un nodrošinātu cenu stabilitāti, ECB izmanto tās pārziņā esošos monetāros instrumentus, tai skaitā palielina ECB noteiktās likmi, kuru ietekmē palielinās arī Euribor. Tas attiecīgi ir izraisījis arī šā brīža ikmēneša kredīta maksājuma pieaugumu kredītņēmējiem.

Vai nākotnē kredīta maksājums varētu pieaugt vai samazināties?

Ja kredīta līgumā ir noteikta mainīgā procentu likme, tad kredīta maksājums mainīsies nākamajā Euribor maiņas datumā, kas norādīts kredīta līgumā, atbilstoši šajā maiņas datumā spēkā esošajai Euribor likmei noteiktajam periodam (3, 6 vai 12 mēneši). Samazinoties Euribor likmei, samazināsies arī kredīta maksājums, bet turpinot tai augt, tas turpinās palielināties. Informāciju par sava kredīta maksājuma apmēru, procentu likmi un tās izmaiņu datumiem var apskatīt savā Internetbankā sadaļā Kredīts un līzings; atlasiet aizdevuma līgumu un nospiediet Detalizēta informācija.

To, kā varētu mainīties tavs hipotekārā kredīta maksājums Euribor izmaiņu gadījumā, vari apskatīt Luminor izstrādātajā  Euribor likmju kalkulatorā.

Kā izmaiņas kredīta līgumā var ietekmēt manas iespējas aizņemties nākotnē?

Ja kredīta līgumā tiek veiktas izmaiņas, ņemot vērā maksātspējas grūtības, tad normatīvie akti paredz kārtību, ka Latvijas Bankas kredītu reģistrā tiek veikta atzīme par izmaiņu veikšanu saistībā ar kredīta maksāšanas grūtībām. Šī informācija ir pieejama citām kredītiestādēm un tiek ņemta vērā jauna kredīta izsniegšanas procesā. Ja klientam ir šāda atzīme par esošo kredītu, jauna kredīta izsniegšana var tikt atteikta.

Par izmaiņām hipotekārā kredīta līgumā tiek piemērota vienreizēja komisijas maksa līdz 200 EUR atkarībā no izmaiņu veida, uzzini vairāk cenrādī.
 
Ja kredīta līgumā ir atrunāta pamatsummas atlikšanas iespēja, kredītinformācijas reģistros informācija par izmaiņām kredīta līgumā netiks fiksēta, kā arī komisijas maksa tiks ieturēta saskaņā ar kredīta līguma nosacījumiem. Lai pieteiktu pamatsummas maksājumu atlikšanu, aicinām nosūtīt iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi.

Parūpējies par kredīta maksājumu apdrošināšanu tagad!
Darba zaudēšanas vai ilgstošanas darbnespējas gadījumos tiks izmaksāta atlīdzība kredītmaksājumu segšanai

Uzzināt vairāk