• Procentu likmju prognozes priekšplānā
  • Uzņēmumu rezultāti nonāk uzmanības centrā
  • Kuģošanas traucējumi Sarkanajā jūrā

Šajā rosīgajā mēnesī, ko iezīmē centrālo banku aktivitātes, ekonomikas jaunumi un uzņēmumu finanšu pārskatu publicēšana, investori gatavojas dinamiskam periodam. Tā kā finanšu pārskatu iesniegšanas periods uzņem apgriezienus, īpaša uzmanība tiek pievērsta to uzņēmumu noteikšanai, kuriem pašreizējā situācijā veicas labāk un tiem, kuri cīnās par to, lai saglabātu gan peļņas pieaugumu, gan peļņas maržu. Īpaši svarīgs virzītājspēks ir entuziasms attiecībā uz mākslīgo intelektu. Pieprasījuma pieaugums pēc mikroshēmām, kas nepieciešamas mākslīgā intelekta programmām, vairo optimismu. Vienlaikus joprojām valda uzskats par “mīksto piezemēšanos”, kas tirgiem ļāva sasniegt vēsturiski augstākos rādītājus, vienlaikus mazinot gaidas par Federālo rezervju sistēmas likmju samazināšanu.

Rezultātā attīstīto valstu akciju tirgu akciju indekss MSCI World ir pakāpies par 2,91%, savukārt attīstības valstu akciju tirgu indekss MSCI Emerging Markets ir samazinājies par 3,03%. Tajā pašā periodā nedaudz palielinājās obligāciju ienesīgums, ASV Valsts kases 10 gadu obligāciju ienesīgumam pieaugot līdz 4% (salīdzinājumā ar 3,87% pirms 1 mēneša) un Vācijas Valsts kases 10 gadu obligāciju ienesīgumam palielinoties līdz 2,17% (salīdzinājumā ar 2,02% pirms mēneša).

Centrālās bankas krustcelēs

Eiropas Centrālā banka saglabāja procentu likmes 4% līmenī, vēlreiz apliecinot, ka tā ir apņēmusies cīnīties ar inflāciju, pat gatavojoties samazināt aizdevumu izmaksas. Pēc lēmuma pieņemšanas notikušajā preses konferencē ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) uzsvēra lēmumu pieņēmēju kopīgo viedokli, ka vēl ir pāragri apsvērt iespēju samazināt procentu likmes. Viņa uzsvēra, ka turpmākie lēmumi būs atkarīgi no ienākošajiem datiem. ECB vēlas sagaidīt datus, kas nepārprotami liecinās par izaugsmes tempu palēnināšanos, martā pārskatīt situāciju un pārliecināties, pirms pieņemt lēmumu par likmju samazināšanu jūnijā.

Federālo rezervju sistēma noslēdza janvāra sanāksmi, nolemjot saglabāt nemainīgu procentu likmi, kā tas arī tika gaidīts, tāpēc uzmanība tika pievērsta FED turpmākajiem komentāriem par nākotnes perspektīvām. Lai gan jau ceturto sanāksmi pēc kārtas tika lemts bāzes procentu likmi saglabāt 5,25%-5,5% mērķa diapazonā, priekšsēdētājs Pauels ieviesa būtiskas pārmaiņas savā paziņojumā. Neraugoties uz inflācijas samazināšanos, kas varētu veicināt procentu likmju samazināšanu šogad, tirgus uz FED priekšsēdētāja Pauela izteikumiem reaģēja nedaudz pesimistiski norādot uz skepticismu attiecībā uz likmju samazināšanas iespējamību martā. Paziņojums izrādījās skarbāks, nekā bija gaidīts, Federālo rezervju sistēma stingri pretojās tirgus optimistiskākajām prognozēm. Tāpēc, pamatojoties uz pašreizējām prognozēm, kopumā gaidāms, ka likmju samazināšana varētu notikt 2024. gada maijā.

Tehnoloģiju sektors saglabā vadošo pozīciju

Pagājušajā gadā tirgu būtiski ietekmēja tehnoloģijas, un lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem saglabājās  ievērojama peļņas gūšanas spēja. Tāpēc ar tehnoloģijām saistītās nozares uzrādīja ievērojami labākus rezultātus nekā citas. Neraugoties uz bažām par šo sektoru akciju dārdzību, to panākumi, šķiet, vismaz pagaidām balstīti uz stabiliem pamatiem. Paredzams, ka ceturtajā ceturksnī ar tehnoloģijām saistītās nozares izcelsies peļņas ziņā. Pagājušā gada pēdējā ceturkšņa rezultāti tehnoloģiju un komunikāciju uzņēmumiem gaidāmi ļoti veiksmīgi, savukārt pārējo uzņēmumu darbības rādītājiem nevajadzētu pārsteigt ar lielu optimismu.

Prognozes liecina, ka seši no septiņiem “lieliskā septiņnieka” uzņēmumiem – NVIDIA, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Microsoft un Apple – 2023. gada 4. ceturksnī būs galvenie S&P 500 pozitīvo gada peļņas rādītāju veicinātāji. Paredzams, ka kopā šie seši uzņēmumi ceturtajā ceturksnī uzrādīs 53,7% gada peļņas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Izslēdzot šos sešus uzņēmumus, atlikušo 494 S&P 500 uzņēmumu kombinētā (apvienojot faktiskos un aplēstos rezultātus) peļņa 2023. gada 4. ceturksnī samazinātos par -10,5%. Jāatzīmē, ka vienīgais uzņēmums no “Lieliskā septiņnieka”, kas 2023. gada 4. ceturksnī pozitīvi neietekmēs S&P 500 gada peļņas pieaugumu, ir Tesla.

“Lieliskā septiņnieka”1 kompānijas un visu pārējo S&P 500 kompāniju salīdzinājums (2022-07-01 = 100)


1 Septiņas akcijas - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia un Tesla.

Kuģošanas traucējumi Sarkanajā jūrā

Uzbrukumi kuģiem Sarkanajā jūrā ir radījuši jaunus izaicinājumus starptautiskajai tirdzniecībai. Politiskā nestabilitāte Sarkanajā jūrā piespiež starptautiskos kuģniecības uzņēmumus izvēlēties dārgākus maršrutus. Tas, savukārt, rada pastiprinātu spiedienu uz uzņēmumiem, liekot tiem pārskatīt savas piegādes ķēdes. Kuģniecības traucējumi Sarkanajā jūrā var ietekmēt produktu cenas, lai gan ne tādā mērā kā pandēmijas laikā. Tirgus dalībnieki cenšas pielāgoties, lai gan daudzi uzņēmumi ziņo, ka vēl nejūt sekas. Tesla un Volvo Cars jau iepriekš paziņoja, ka aptur daļu ražošanas Eiropā, jo trūkst detaļu, ko izraisīja daudzu kuģu maršruta maiņa ap Āfrikas dienvidu galu. Turpretī BMW mierināja, ka rūpnīcas piegādes ir drošas, paziņojot, ka tiem “visas gaismas ir zaļas”, savukārt Norvēģijas minerālmēslu gigants Yara minēja, ka tranzīta problēmas Sarkanajā jūrā to ir ietekmējušas tikai nedaudz.

Tirgus novērtējums

Finanšu tirgi gadu iesākuši optimistiskā noskaņojumā, turpinot gaidīt, ka tuvākajos mēnešos procentu likmes samazināsies. Kopumā joprojām uzskatām, ka ekonomikas izaugsme, inflācija un centrālās bankas tuvākajā nākotnē būs galvenie finanšu tirgu virzītājspēki. Tomēr tajā pašā laikā var sagaidīt zināmu svārstīgumu vai korekciju, ņemot vērā, ka liela daļa pozitīvo ziņu un tendenču par ekonomiku, iespējams, jau ir iekļautas pašreizējās tirgus aplēsēs.
 

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.