Eiropas Investīciju bankas atbalstīts finansējums

Eiropas Investīciju bankas atbalstīts finansējums

Eiropas Investīciju bankas atbalstīts finansējums

ar samazinātu procentu likmi, ievērojot šādus papildu kritērijus:

 

Finansējums sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

 • Sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) mēs atbalstām mazos un vidējos uzņēmumus, nodrošinot finansējumu ar samazinātu procentu likmi.
 • EIB ir Eiropas Savienības (ES) ilgtermiņa finansējuma iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm. EIB pastiprina savu atbalstu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzot šim svarīgajam sektoram piekļūt finansējumam un kopā ar vietējām kredītiestādēm piedaloties ieguldījumu programmu finansēšanā, kas ir daļa no Eiropas Savienības mērķiem. Plašāka informācija par EIB atbalstu ir atrodama EIB mājas lapā.
Šāds atbalsts ir pieejams ierobežotu laiku un ierobežotā daudzumā, un mēs, sasniedzot kādu no ierobežojumiem, jebkurā brīdī varam pārtraukt un atteikties sniegt jebkādus turpmākus šāda finansējuma piedāvājumus.

Par 25 bāzes punktiem samazināta procentu likme* investīciju projektiem un līzingam – mazemisiju transportlīdzekļu, mašīnu un uzkares tehnikas iegādei

Līdz 70 bāzes punktiem samazināta procentu likme* investīciju projektiem un līzingam, kas atbilst EIB zaļā finansējuma kritērijiem

Finansējums no 10 000 eiro līdz 12,5 miljoniem eiro, bet kopējās projekta izmaksas ir līdz 25 miljoniem eiro

Iespējamas papildu prasības un nosacījumi

Finansējums sadarbībā ar EIB ir piešķirams:

 • Uzņēmumiem, kas darbojas Baltijas valstīs, un tur īstenotiem projektiem;
 • Uzņēmumiem ar mazāk nekā 3 000 darbinieku (ieskaitot darbiniekus, kas strādā saistītos uzņēmumos), ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju, kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī;
 • Pašnodarbinātām personām, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un kuras ir reģistrētas PVN nodokļa maksātājas.

Finansējumu sadarbībā ar EIB nevar piešķirt:

 • Uzņēmumiem, kas iekļauti EIB izslēgšanas sarakstā
 • Uzņēmumiem, kas iesaistīti projektos, kuri nav pieņemami sakarā ar to ietekmi uz klimatu un vidi
 • Uzņēmumiem, kas iesaistīti turpmāk norādītajās darbībās/nozarēs vai projektos, kas saistīti ar:
  - augstu piesārņojumu radošām nozarēm,
  - azartspēlēm,
  - ar tabaku saistītām darbībām,
  - ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, militāram lietojumam īpaši paredzētu iekārtu vai infrastruktūras ražošanu,
  - darbībām, kuru rezultātā tiek ierobežotas cilvēku tiesības un brīvība vai pārkāptas cilvēktiesības, t. sk., cietumi, aizturēšanas centri, policijas, robežu un krasta apsardzes darbības,
  - darbībām, kas izraisa kaitīgus vai ekspluatējošus piespiedu darba veidus,
  - darbībām, kas tiek uzskatītas par ētiski vai morāli pretrunīgām (piemēram, prostitūcija, izmēģinājumi ar dzīvniekiem, pētījumi par cilvēku klonēšanu),
  - darbības ar nekustamo īpašumu ar atsevišķiem izņēmumiem,
  - finanšu darījumiem, kas nerada papildu kapitālizdevumus vai uzņēmuma pamatdarbības izaugsmi (piemēram, esošo aizdevumu refinansēšana, apvienošanas un iegādes finansēšana),
  - un atsevišķām citām aktivitātēm.

Finansējumu sadarbībā ar EIB var izmantot:

 • Pamatlīdzekļu iegādei, renovācijai vai paplašināšanai (bez PVN), ieskaitot projektēšanu būvniecības stadijā;
 • Investīcijām tehniski nepieciešamās zemes iegādes finansēšanai līdz 10% no kopējām projekta izmaksām (izņemot lauksaimniecības zemes iegādei, kas visos gadījumos tiek izslēgta).

Papildu nosacījumi, kas piemērojami projektiem, kuri atbilst EIB zaļā finansējuma kritērijiem:

 • līdz 70 bāzes punktiem samazināta procentu likme;
 • Investīciju projektiem, kas atbalsta pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, t.i.:
  - vēja vai saules enerģijas parkiem,
  - elektroenerģijas uzkrāšanai,
  - energoefektivitātes uzlabojumiem ēkās (norobežojošās konstrukcijās), tostarp fotoelementu un vēja turbīnu sistēmām un saules karstā ūdens termālajām sistēmām,
  - bezemisiju transportlīdzekļiem,
  - lauksaimniecības uzglabāšanas modernizācijai, kombainu nomaiņai, traktoru nomaiņai, ar augsnes apstrādi nesaistītām iekārtām (t.i., stādītājiem, sējmašīnām, rullētājiem/gofrmašīnām, mulčētājiem u.c.).
 • Līzingam:
  - bezemisiju vai zemu emisiju transportlīdzekļiem, 
  - kombaina vai traktora nomaiņai.

Šiem projektiem ir piemērojami arī visi iepriekš norādītie vispārīgie nosacījumi un prasības uzņēmumiem un projektiem.

EIB zaļā finansējuma kritēriji ir pieejami šeit.

Uzņēmuma un projekta finansiālās, vides un tehniskās atbilstības, kā arī atbilstības finansējuma sadarbībā ar EIB saņemšanai, izvērtējums tiek veikts individuāli atbilstoši Luminor vispārējām finansēšanas prasībām un praksei.

Eiropas Investīciju bankas atbalstīts finansējums

Ja tiek piešķirts kredīts vai līzings sadarbībā ar EIB, uzņēmumam piemēro papildu nosacījumus, piemēram:

 • Uzņēmumam visos aspektos jāievēro ES un nacionālos normatīvos aktus, tostarp attiecībā uz vides aizsardzību, veselību, sociālo labklājību un drošību;
 • Uzņēmumam jāuztur, jālabo, jāveic kapitālo remontu un jāatjauno pēc nepieciešamības, lai tas būtu labā darba kārtībā, kā arī pienācīgi jāapdrošina visu projektā ietilpstošo mantu;
 • Uzņēmumam jāveic projekta darbi un jāiegādājas pakalpojumi vai preces, ievērojot saimnieciskuma un efektivitātes kritērijus;
 • Saņemot saprātīgi savlaicīgu brīdinājumu, uzņēmumam jāatļauj EIB pārstāvjiem apmeklēt un pārbaudīt visus objektus, iekārtas un darbus, kas ietverti projektā, uz kuru attiecas finansējums;
 • Mēs varam sniegt EIB jebkādu informāciju par uzņēmumu un projektu;
 • Un citi nosacījumi.