Luminor Markets piedāvā plaša spektra finanšu instrumentus un individuālus risinājumus uzņēmuma finanšu risku vadības īstenošanai: valūtu kursu riska, procentu likmju riska un izejvielu cenu riska vadībā

Valūtu kursu riska vadība

Ja tavam uzņēmumam ir ienākumi, izdevumi, saistības vai aktīvi ārvalstu valūtās, Luminor Markets piedāvā plašu valūtas riska pārvaldības produktu klāstu, lai finanšu tirgus svārstību gadījumā tavs uzņēmums tiktu pasargāts no būtiskiem un negaidītiem zaudējumiem. Luminor Markets piedāvā FX Spot, FX Forward, FX Swap un FX opciju darījumus

Uzzini vairāk

Procentu likmju riska vadība

Ja tavam uzņēmumam ir kredītsaistības, Luminor Markets piedāvā elastīgus risinājumus, kas pasargās tevi no starpbanku tirgus procentu likmju svārstībām. Tādi procentu likmju riska vadības produkti, kā procentu likmju swap un procentu likmju cap, ir piemēroti uzņēmumiem, kuri savlaicīgi vēlas zināt procentu izdevumus un nodrošināties pret iespējamo procentu likmju kāpumu.

Uzzini vairāk

Izejvielu cenu riska vadība

Ja tavs uzņēmums ir pakļauts izejvielu cenu riskam, Luminor Markets piedāvā elastīgus risinājumus aizsardzībai pret cenu svārstībām tirgū. Izejvielu riska vadības produkti, piemēram, swap darījumi, var tev palīdzēt samazināt uzņēmuma atkarību no dažādu izejvielu cenām. Piedāvājums iekļauj, bet neaprobežojas ar naftas cenām, elektrības cenām, dārgmetālu un bāzes metālu cenām.

Uzzini vairāk

Luminor Trade

Informācija esošiem klientiem. Pakalpojums vairs nav pieejams jauniem klientiem.

Uzzini vairāk