Indeksu pensiju plāni
Luminor Ilgtspējīgā nākotne

Indeksu pensiju plāni
Luminor Ilgtspējīgā nākotne

 • Zemākā komisijas maksa starp Luminor pensiju plāniem
 • Ieguldījumi indeksu fondos ar augstāko ilgtspējas (ESG) reitingu*
 • Līdz 100% aktīvu tiek ieguldīti akciju indeksu fondos

Luminor indeksu pensiju plāns iegulda indeksu fondos, kas savukārt iegulda uzņēmumos, kuri uzņēmušies atbildību par vides, sociālās ietekmes un pārvaldības jautājumu īstenošanu, lai pēc 10, 20 un 30 gadiem gan tu, gan pasaule dzīvotu mazliet labāk. Nākotne ir tavās rokās. Veicini pārmaiņas, izvēloties Luminor indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne.

Mēs kā sabiedrība esam atbildīgi par planētu, uz kuras dzīvojam

Sabiedrībai aktīvāk jārīkojas ilgtspējīgas domāšanas un darbu jomā. Mazām lietām ir nozīme: atkritumu šķirošana, atkārtoti lietojamu maisiņu izmantošana un ieguldījumi uzņēmumos, kuri uzņemas atbildību par daudzsološāku nākotni mums visiem.

Tu personīgi vari ieviest pārmaiņas

Tavām ikdienas izvēlēm ir liela ietekme uz planētu un sabiedrību, lai virzītos pretī veselīgākai un ilgtspējīgākai nākotnei.

Mēs tev palīdzēsim spert pirmos soļus pretī ilgtspējīgākai nākotnei

 • Mēs esam izveidojuši pasīvi pārvaldītu pensiju plāna risinājumu ar zemākām izmaksām;
 • Pensiju plāns seko tirgus indeksiem, pārliecinoties, ka tavs pensiju kapitāls tiks ieguldīts galvenokārt tādos uzņēmumos, kuri uzņemas atbildību par ilgtspējīgu nākotni;
 • Tu vari personīgi veicināt ilgtspējīgāku nākotni, izvēloties uzkrājumus pensijai Luminor indeksa pensiju plānā Ilgtspējīga nākotne.

Neiegulda indeksu fondos, kas atbalsta uzņēmumus, saistītus ar fosilā kurināmā ieguvi, ražošanu, elektroenerģijas ražošanu un rezervēm, ieročiem, ģenētiski modificētiem organismiem, kodolenerģijas ražošanu, u.c.**

Iegulda tikai indeksu fondos ar augstu ESG intensitāti*

Zemāka komisijas maksa starp Luminor pensiju plāniem: 0,77% - pensiju 3. līmenis, 0,32% - pensiju 2. līmenis
 

Izvēloties šo plānu, pastāv augsts risks, jo aktīvi līdz 100% tiek ieguldīti akcijās

Kāpēc izvēlēties Luminor indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne?

 • Izvēlies gan ilgtspēju, gan peļņu - pensiju plāna ieguldījumu politika paredz ieguldījumus galvenokārt indeksu fondos, kas atbalsta kompānijās ar augstu ESG reitingu*, vienlaikus nodrošinot, ka ieguldījumi tiek veikti tādos fondos, kuri seko indeksiem, aptverot pasaules akciju tirgus, kas sniedz iespēju dažādot ieguldījumus;
 • Konkurētspējīga komisijas maksa – pensiju 3. līmenim - 0,77% un pensiju 2. līmenim - 0,32% ir zemākā komisijas maksa starp Luminor pensiju plāniem un ir konkurētspējīga arī Latvijas pensiju plānu tirgū;
 • Pasīvā līdzekļu pārvaldīšana -  kas nozīmē, ka neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, akciju ieguldījumu īpatsvars tiek uzturēts tuvu pie 100% līmeņa;
 • Veic pārmaiņas par labu mūsu planētai. Ieguldot indeksu pensiju plānā, tu sniegsi atbalstu uzņēmumiem, kuri rūpējas par planētas labklājību;
 • Būt sociāli atbildīgam ir vienkārši – izvēlies Luminor indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne.

- Līdz 100% līdzekļu tiek ieguldīti akciju indeksu fondos 
- Iesakām, ja uzkrājuma termiņš ir vismaz 15 gadi un vairāk
- Potenciāli augsts ienesīgums, pieļaujot ievērojamas kapitāla svārstības uzkrājumu periodā
- Pasīvā pārvaldīšanas stratēģija, ieguldot indeksu fondos ar augstu ilgtspējas (ESG) intensitāti*

Noderīgas saites

Šodienas pensiju plānu vērtības un ienesīgums 

Pensiju 3. līmenis
Luminor pensiju 3. līmeņa piedāvājums
Pensiju plānu pieteikumi
Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti
Cenrādis
Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem

Pensiju 2. līmenis
Luminor pensiju 2. līmeņa piedāvājums 
Pamatinformācija dalībniekiem 
Par pensiju 2. līmeni 

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352. 
Atruna
Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.
Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.

* Pensiju plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt tādos akciju indeksa fondos, kas veic ieguldījumus uzņēmumos, kuru vides, sociālie un pārvaldības (ESG) reitingi pārsniedz vidējos rādītājus akciju tirgū, izslēdzot uzņēmumus, kuru darbība saistīta ar negatīvu ietekmi uz vidi vai sociālo sfēru. Papildus tiek izslēgti vai vismaz ievērojami samazināti ieguldījumi fosilā kurināmā nozarē (ieguve un ražošana, elektroenerģijas ražošana un rezerves) un pretrunīgā darbībā iesaistītos uzņēmumos. Piemērojot izslēgšanas kritērijus un veicot ieguldījumus tikai uzņēmumos ar spēcīgiem ESG reitingiem, pensiju plāna ieguldījumi ESG rādītāju ziņā veido tikai 25 % no kopējā tirgus apjoma. ESG reitings veidots, lai novērtētu uzņēmuma elastību attiecībā uz ilgtermiņa, nozares būtiskajiem ESG riskiem. Tiek pielietota uz noteikumiem balstīta metodoloģija, lai noteiktu nozares līderus un atpalicējus atkarībā no to pakļautības ESG riskiem un no tā, cik labi tie pārvalda šos riskus attiecībā pret līdziniekiem (avots: msci.com).
** Tabaka, masu iznīcināšanas ieroči, sprāgstošie ieroči, civilie šaujamieroči, kodolieroči, konvencionālie ieroči, alkohols, pieaugušo izklaide, azartspēles, netradicionālās naftas un gāzes ieguve, elektroenerģijas ražošana no akmeņoglēm, naftas vai gāzes, fosilā kurināmā un akmeņogļu rezerves enerģijas ražošanai.