Uzņēmuma uzkrājumu programma darbiniekiem

Uzņēmuma uzkrājumu programma darbiniekiem

Atbalsts programmas ieviešanā un jūsu uzņēmuma darbinieku konsultēšana par pensiju 3.līmeni

Papildu motivācija darbiniekiem

Nodokļu atvieglojumi

Uzlabo darba devēja tēlu

Atbalsts motivācijas programmas ieviešanā

Izdevīgāks risinājums kā algas pielikums

  Algas pielikums, € Iemaksa darbinieka pensiju fondā, €
Motivācijas apmērs (bruto) 100 100
Darba devēja sociālie maksājumi 23,59 0
Darba devēja kopējās izmaksas 123,59 100
Darbinieka sociālo maksājumu izmaksas 10,50 0
Darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 17,90* 0
Kopējais darbinieka ieguvums 71,60 100**

*Aprēķinā izmantotas 2021. gada nodokļu likmes, kas var mainīties atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos
**Izmaksājot kapitālu no darbinieka tiek ieturēts: IIN no darba devēja iemaksām (20 %, 23 %, vai cita tajā brīdī aktuāla likme) kapitāla pieauguma nodoklis 20 % no peļņas

20 % atmaksa par veiktajām iemaksām*

Saņem uzkrājumu no 55 gadu vecuma

Uzkrātais kapitāls ir mantojams

Stabils ilgtermiņa ienesīgums**

Saņem par 28 % lielāku atalgojumu no darba devēja***

Speriet pirmo soli ceļā uz Jūsu darbinieku motivāciju ilgtermiņā un labklājību, veidojot uzkrājumus darbinieku nākotnei 3.pensiju līmenī.

Mēs zinām, ka katrai organizācijai ir savas vērtības, vajadzības un ilgtermiņa mērķi – tas ļauj mums piedāvāt dažādas uzkrājumu stratēģijas, kas nodrošina finansiālu stabilitāti jūsu darbinieku nākotnei.

Aicinām pieteikties profesionālai konsultācijai pie mūsu pieredzējušās pensiju produktu ekspertes Aigas Kubes, kura palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām un darbinieku motivācijai ilgtermiņā, kā arī pieņemt pārliecinošus lēmumus savu darbinieku nākotnei.

Darbinieki ir katra uzņēmuma lielākā vērtība. Palīdziet viņu labklājībai augt!

Aiga Kube

Partnerattiecību vadītāja
aiga.kube@luminorgroup.com
+371 264 09 680

Vai esi gatavs, ja tavi ienākumi samazinātos par 60 %?

Saskaņā ar Latvijas Bankas prognozi uzkrājums pensiju 1. un 2. līmenī kopā varēs nodrošināt ne vairāk kā 40 % no taviem vidējiem ienākumiem. Tas nozīmē – 1 000 € vietā tikai 400 €.

*Vidējā alga pēc nodokļu nomaksas un vidējā pensija 2020. gada 4.ceturksnī

Pensiju plānu rezultāti

Noderīgas saites

Pensiju plānu pieteikumi
Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti
Cenrādis
Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352. 

Atruna
Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.